فراخوان مقاله

فراخوان مقاله

به منظور واکاوی مسئله مدیریت دانش اسلامی در فضای علمی  و فراخوانی نخبگانی، جستجوی راه هایی به سوی مدیریت  دانش اسلامی به وجهی قاعده مند و مبتنی بر روشی علمی و توسعه، ترویج و انتشار آن، نشریه مدیریت دانش اسلامی، در فضای مجازی، اقدام به انتشار مقالات در سطح علمی پژوهشی می نماید.

بدین وسیله از کلیه اندیشمندان، صاحب نظران و پژوهشگران محترم اعم از اساتید، مدیران و برنامه ریزان، طلاب و دانشجویان، کارشناسان و علاقه مندان دعوت به عمل می آید مقالات خود را از طریق فرم دریافت مقاله، ارسال نموده تا با ذکر نام نویسنده (گان) منتشر گردد.

مشخصات نشریه :
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مدیرمسئول: حجت الاسلام و المسلمین محمد هادی یعقوب نژاد
سردبیر: حجت الاسلام و المسلمین عبد الرحیم سلیمانی بهبهانی
هیئت تحریریه: حجج اسلام آقایان  : دکتر احمد واعظی ، دکتر نجف لک زایی ، دکتر محمد تقی سبحانی ، حسین حسن زاده ، مهدی نجیبی ، سید تقی واردی ، مرتضی متقی نژاد ، دکتر سید رحمت الله فتاحی ، دکتر سید مهدی طاهری و دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم.
دوره انتشار: دو فصلنامه
نشانی: چهار راه شهدا – خیابان معلم – پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سایت اختصاصی: http://jikm.isca.ac.ir

ایمیل نشریه : jikm@islamicdoc.org

شرایط پذیرش مقاله
 1 - مقاله در جایی چاپ و یا هم زمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.
2 - مقاله ارسالی تحقیقی و حاصل کار نویسنده (گان) باشد.
3 - مقالات در ارتباط با حوزه تخصصی نشریه باشد.

شیوۀ تنظیم مقالات
 از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود نکاتی را که در پیوند زیر جهت تهیّه‌ و تنظیم مقالات ارسالی بیان شده، رعایت فرمایند:

راهنمای نویسندگان

عناوبن موضوعات مصوب