تماس با ما

آدرس نشریه: قم - پردیسان، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،طبقه همکف، اداره نشریات
 

کدپستی : 3715616159

تلفن: دفتر مجله: مجتبی بنی حسن  31156910-025

تلفن: دبیر تحریریه: دکتر مرتضی عبدی  09127479851

سایر اطلاعات: info@islamicdoc.org , jikm@isca.ac.ir , jikm@islamicdoc.org 

Address: Islamic Sciences and Culture Academy, Baqir al-Ulum University, Office of Journals, Pardisan City, Qom, Iran.

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPTCHA Image