اصطلاح‌شناسی مهدویت در منابع روایی اهل سنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

چکیده

اعتقاد به مهدویت اعتقادی اسلامی است و از زمان رسول اکرم| همواره مورد توجه بوده و از سوی آن‌حضرت و بزرگان دینی مورد تأکید قرار گرفته است. مؤید این سخن روایات بسیاری است‌که فرق و مذاهب اسلامی از پیامبر اسلام| در ارتباط با این عقیده نقل کرده‌اند. در آن روایات اصطلاحات و شاخصه‌های مختلفی برای مهدویت و شخص امام مهدی× مشخص شده است؛ مانند: روایاتی که می‌گویند: حضرت مهدی× از فرزندان پیامبر و فاطمه^ و از عترت است و غیبت می‌کند حضرت مهدی× از اهل بیت پیامبر| و از عترت آن‌حضرت است؛ حضرت عیسی× در زمان ظهور حضرت مهدی× می‌آید و پشت سر ایشان نماز می‌خواند؛ با ظهور وی عدل و داد را در زمین فراگیر می‌شود و ... شناخت این اصطلاحات و دسته‌بندی آنها از مهم‌ترین دست‌آوردهای این مقاله است‌که به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع و متون حدیثی اهل تسنن صورت گرفته است. بدین جهت تبیین نظام اصطلاحات مهدوی و دسته‌بندی آنها از منظر روایات اهل تسنن، مهم‌‌ترین اهدافی است‌که در این مقاله دنبال می‌شود و این مطلب را می‌توان از نوآوری‌های این تحقیق در حوزه مطالعات مهدوی با تأکید بر مدیریت دانش برشمرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The terminology of Mahdism in Sunni sources

نویسنده [English]

 • mahmoud maleki rad
Assistant Professor, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran.
چکیده [English]

Belief in Mahdism is an Islamic belief and has always been considered since the time of the Holy Prophet. And it has been emphasized by His Majesty and religious leaders. This statement is confirmed by many narrations that Islamic sects and religions have quoted from the Prophet of Islam in connection with this belief. In those narrations, various terms and characteristics have been specified for Mahdism and the person of Imam Mahdi; Such as: Traditions that say: Hazrat Mahdi is one of the children of the Prophet and Fatima and from Atrat and he is absent. Hazrat Mahdi (pbuh) is one of the Ahlul Bayt of the Prophet and from his family; Jesus comes at the time of the advent of Hazrat Mahdi (as) and prays behind him; With his emergence, justice will be spread on earth and ... Recognition of these terms and their classification is one of the most important achievements of this article, which has been done in a descriptive and analytical manner, using Sunni hadith sources and texts. Therefore, explaining the system of Mahdavi terms and their classification from the perspective of Sunni narrations is one of the most important goals pursued in this article and this can be considered as the innovation of this research in the field of Mahdavi studies with emphasis on knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mahdism
 • Imam Mahdi (AS)
 • idioms
 • Narrations
 • Sunnis
 • Knowledge Management
 1. ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم. (1420ق). منهاج السنه النبویه. بیروت: دار الکتب العلمیه.
 • ابن حجر هیتمی، احمد بن محمد. (1428ق). الصواعق المحرقه على أهل الرفض والضلال والزندقة (چاپ اول). بیروت: مؤسسة الرسالة.
 1. ابن حجر هیتمی، احمد بن محمد. (1428ق). القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر (چاپ اول). دمشق: دار التقوی.
 2. ابن حماد، نعیم مروزی. (1423ق). الفتن (چاپ دوم). بیروت: دارالکتب العلمیه.
 3. ابن حنبل، احمد بن محمد. (1416ق). مسند احمد بن حنبل (چاپ اول). بیروت: مؤسسه الرساله.
 4. ابن ماجه، محمد بن یزید. (1418ق). سنن (چاپ اول). بیروت دارالجلیل.
 5. ابی داود، سلیمان بن اشعث. (1420ق). سنن ابی داود (چاپ اول). مصر: دارالحدیث.
 6. بخاری، محمد بن اسماعیل. (1410ق). صحیح البخاری (چاپ دوم). مصر: وزاره الاوقاف.
 7. ترمذی، محمد بن عیسی. (1419ق). جامع الترمذی (تحقیق و شرح: شاکر، احمد محمد، چاپ اول). مصر: دار الحدیث.
 8. العباد، عبد المحسن. (1388). عقیدة أهل السُنّة و الأثر فی المهدیّ المنتظر. مجله: الجامعه الاسلامیه، مدینه منوره، 3(1)، صص 1-125.
 9. جوینی، ابراهیم بن محمد. (1398ق). فرائد السمطین. بیروت: موسسه المحمودی.
 10. الحاکم النیشابوری، الحافظ ابو عبدالله. (1418ق). المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث (چاپ اول). بیروت: دارالمعرفه.
 11. حسن خان القنوجی، محمد صدیق. (1421ق). الإذاعة لما کان وما یکون بین یدی الساعة (چاپ اول). بیروت: دار ابن حزم.
 12. سلیمان القندوزی. (1422ق). ینابیع المودة لذوی القربی (چاپ دوم). تهران: دارالاسوه.
 13. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر. (1385). العرف الوردی فی اخبار المهدی (چاپ اول). تهران: مجمع التقریب.
 14. شهیدی، جعفر. (1378). زندگانی امام صادق(علیه السلام) (چاپ سوم). تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 15. شوشتری، محمدتقی. (1396ق). مستدرک الاخبارالدخیله (چاپ اول). تهران: مکتبه الصدوق.
 16. صبان، محمد بن علی. (1990م). اسعاف الراغبین فی سیرة المصطفی و فضائل اهل بیته الطاهرین. بیروت: شرکه المطبوعات للتوزیع و النشر.
 17. طبرانی، سلیمان بن احمد. (1415ق). المعجم الکبیر (چاپ دوم). قاهره: مکتبه ابن تیمیه.
 18. گنجی شافعی، محمد بن یوسف. (1362). البیان فی اخبار الصاحب الزمان (چاپ دوم). تهران: دار احیاء التراث.
 19. مسلم. (1412ق). صحیح مسلم (چاپ اول). مصر: دارالحدیث.
 20. مطهری، مرتضی. (1395). مجموعه آثار. قم: صدرا.
 21. مقدسی شافعی، یوسف بن یحیی. (1420ق). عقدالدرر فی اخبار المنتظر (چاپ دوم). قم: مسجد جمکران.
 22. نصیبی، محمد بن طلحه. (1419ق). مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول (چاپ اول). بیروت: مؤسسه البلاغ.