نقش نظام موضوعات مهدوی در غنای اصطلاح نامه معارف مهدوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی

2 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/jikm.2019.52669.1016

چکیده

«مدیریت دانش» یکی از موضوعاتی است‌که در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته و در حوزه‌های مختلف دارای کاربرد است. ابتدا برای بهره‌وری بیشتر سازمان‌ها و نهادها به‌وجود آمد؛ اما بعدها به حوزه مطالعات و پژوهش‌ها در حوزه‌های مختلف علوم به‌خصوص علوم انسانی نیز وارد گردید و از این راه می‌تواند کمک فراوانی به روان‌سازی تبادل اطلاعات در زمینه‌های مختلف را داشته باشد. بنابراین لازم است مراکز و پژوهشکده‌های مطالعات مهدوی نیز به منظور استفاده بهینه از دانش مهدوی به‌سمت مدیریت دانش بروند و در فعالیت‌های خویش به آن توجه لازم را مبذول دارند. مقاله پیش‌رو بعد از تبیین موضوع و ضرورت و اهداف، حاوی مباحثی درباره مدیریت دانش در حوزه مطالعات مهدوی است. بدین منظور سعی بر آن است تا با معرفی موضوعات و مسایل مختلف پژوهی در حوزه مهدویت و مدیریت دانشی که به همت مراکز پژوهشی مهدویت در این حوزه شکل گرفته به افراد و مراکزی که در صدد مطالعات مهدوی هستند برای روان‌سازی تبادل اطلاعات در زمینه‌های مختلف مطالعات مهدوی کمک نماید و از این راه اطلاعات مناسب و به‌روزی را در اختیار برنامه‌ریزان و محققین و پژوهش‌گران مهدوی قرار ‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات