نویسنده = حسین حسن زاده
مقدمه‌ای بر هستی‌شناسی دروغ از منظر قرآن

دوره 3، پاییز و زمستان 1400، مهر 1400، صفحه 7-28

10.22081/jikm.2022.62787.1069

حسین حسن زاده


نقش آنتولوژی فقه در موضوع‌شناسی فقهی

دوره 1، پاییز و زمستان 1398، مهر 1398، صفحه 54-74

10.22081/jikm.2019.67906

حسین حسن‌زاده


نقش مهندسی مفاهیم اخلاقی در کشف نظام اخلاقی اسلام

دوره 1394، پیش شماره، مهر 1394، صفحه 52-71

سید مهدی مجیدی نظامی؛ حسین حسن زاده