درباره نشریه

رشد، توسعه و پیشرفت جوامع در گرو رشد و تعالی علمی فرهنگی و معرفتی کشورهاست, و  انتقال یافته های علمی و معرفتی انجام پژوهش ها،  مبادله اطلاعات و هم افزایی بین مراکز پژوهشی, عامل تعیین کننده ای در رشد و اعتلای علمی و فرهنگی و زمینه ساز خودکفایی است. پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  به منظور اشاعه و انتقال اطلاعات و انتشار  نتایج طرح‌های پژوهشی و مقالات علمی در زمینه مدیریت دانش در علوم اسلامی و حوزه های وابسته نشریه‌ای با عنوان « مدیریت دانش اسلامی » منتشر می‌کند:

مراد از «علوم اسلامى و حوزه‏‌هاى وابسته» علوم و معارفى است که:

1 - اسلام در تأسیس آن دخالت داشته است (محصول دین اسلام است).مانند: علوم قرآن، علوم حدیث، فقه، اصول فقه، تاریخ اسلام و...

2 - دانشمندان اسلامى در رشد و پرورش آن نقش داشته‏اند، مانند: فلسفه، منطق و...

3- دانمشندان مسلمان داراى مبانى اختصاصى(برخاسته از اسلام) در آن حوزه هستند، مانند: حقوق، بخشى از فلسفه‏‌هاى مضاف مثل فلسفه اخلاق و... .

ضرورت
  به رغم تلاش هایی که در حوزه های علمیه در باره ساماندهی اطلاعات و مدارک اسلامی صورت گرفته است هنوز خلاأ های زیادی در باره مدیریت دانش اسلامی وجود دارد. پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی به عنوان پایه گذار و پیش رو در تدوین اصطلاح نامه جامع علوم اسلامی، پژوهش ها و دست آوردهای زیر بنایی در این عرصه داشته است . برای بکارگیری این تجارب در حوزه مدیریت دانش اسلامی و بهره گیری از نظرات فرهیختگان و اندیشه ورزان، راه اندازی مجله الکترونیکی "مدیریت دانش اسلامی"  در راستای اهداف این پژوهشکده ضروری می نماید.

این نشریه، با مجوزشماره 93/28091، مورخ 93/11/13 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.

شاپای الکترونیکی : ISSN 2476-7255