سازه مفهومی جامعه‌پذیری سیاسی و جایگاه آن در فرهنگ سیاسی دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

«مفهوم‌شناسی» از گام‌های اساسی در هر پژوهش است و همه بخش‌های پژوهش ارتباط تنگاتنگی با آن پیدا می‌کنند یا بر آن مترتب‌اند. این نوشتار با بهره‌گیری از روش اسنادی، تلاشی است به منظور شناخت و تعریف سازه جامعه‌پذیری سیاسی که طی آن علاوه بر واژه‌شناسی، به معانی، کاربردها، کارکردها، قرابت‎‌ها و تقابل‌های معنایی آن پرداخته است و نیز چگونگی انبعاث، اشتقاق و ارتباط آن با مفاهیم جامعه، جامعه‌پذیری، فرهنگ و فرهنگ سیاسی واکاوی شده است و درنهایت به این نتیجه دست یافته است که جامعه‌پذیری سیاسی فرایندی است که طی آن باورها، ارزش‌ها، دانش‌ها و رفتارهای سیاسی از نسل‌های پیشین به نسل‌های جدید منتقل می‌شوند و اگر به‌گونه‌ای درست تفسیر و تبیین شوند، باعث نشاط سیاسی است و آینده مطلوب‌تری برای جامعه سیاسی، به‌ویژه فرهنگ سیاسی دینی و نظام اسلامی رقم می‌زند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

‏ The Conceptual Structure of Political Sociability and Its Place in Religious Political Culture

نویسنده [English]

 • mohammadkazem karimi
faculty
چکیده [English]

"Conceptology" is one of the basic steps in any research and all parts of the research are closely related to it or depend on it. Using the documentary method, this paper seeks to identify and define the structure of political socialization in which, in addition to conceptology, it deals with its meanings, applications, functions, similarities, and semantic contrasts and how it is transmitted, derived and related to the concepts of society, sociability, culture and political culture has been studied. Finally, the findings of the study show that political socialization is the process by which political beliefs, values, knowledge, and behaviors are passed on from previous generations to new generations and if they are interpreted and explained correctly, it causes political vitality and a more favorable future for the political society, especially the religious political culture and the Islamic system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Society
 • sociability
 • political sociability
 • political culture
 • religious political culture
 1. * قرآن کریم

  1. آقابخشی، علی؛ افشاری‌راد، مینو. (1386). فرهنگ علوم سیاسی (چاپ دوم). تهران: نشر چاپار.
  2. آلموند، گابریل آبراهام؛ جی. بینگهام پاول‌جونیوز و مونت، رابرت جی. (1377). چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی (مترجم: علیرضا طیب، چاپ دوم). تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
  3. انوری، حسن. (1381). فرهنگ بزرگ سخن (چاپ اول). تهران: انتشارات سخن.
  4. آزادارمکی، تقی. (1389). جامعه‌شناسی ایران: جامعه‌شناسی مناسبات بین نسلی (چاپ اول). تهران: نشر علمی.
  5. آشورى، داریوش. (1381). تعریف‏ها و مفهوم فرهنگ (چاپ دوم). تهران: نشرآگه.
  6. بشیریه، حسین. (1382). جامعه‌شناسی سیاسی (چاپ نهم). تهران: نشر نی.
  7. ببی، ارل. (1386). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی (مترجم: رضا فاضل، چاپ چهارم). تهران: سمت.
  8. جمعی از مؤلفان. (1382). روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی (چاپ اول). تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری سمت.
  9. چیلکوت، رونالد. (1393). نظریه‌های سیاست مقایسه‌ای (مترجمان: وحید بزرگی و علیرضا طیب، چاپ پنجم). تهران: خدمات فرهنگی رسا.
  10. دهخدا، علی‌اکبر. (1385). لغت‌نامه. تهران: دانشگاه تهران.
  11. راسخ، کرامت‌اله. (1391). فرهنـگ جـامع جامعه‌شناسـی و علـوم انسـانی (چاپ اول). جهرم: دانشگاه آزاد اسلامى.
  12. رضی، سیدشریف. (1395ق). نهج‌البلاغه (تدوین: صبحى‌صالح). قم: دارالهجرة.
  13. روشه، گى. (1388). کنش اجتماعی (مترجم: هما زنجانى‌زاده). تهران: سمت.
  14. زیمل، گئورک. (1372). کلان‌شهر و حیات ذهنی (مترجم: یوسف اباذری). جلد دوم نامه علوم اجتماعی، 3(6)، صص 53-
  15. سریع‌القلم، محمود. (۱۳۸۶). فرهنگ سیاسی ایران (چاپ اول). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
  16. شالچی، سمیه؛ شجاعی، مرضیه و فرهنگی، حمیدرضا. (1395). بازسازی شهری، تصویر تهران و تجربه بیگانگی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 9(33)، صص 1-
  17. شرف‌الدین، حسین. (1387). جامعه‌پذیری سیاسی و تربیت سیاسی. فصلنامه‌ راه تربیت، 2(5)، صص 177-
  18. قنادان، منصور؛ مطیع، ناهید و ستوده، هدایت‏اللّه. (1376). مفاهیم کلیدى جامعه‏شناسى. تهران: آواى نور.
  19. کرایب، یان. (1382). نظریه اجتماعی کلاسیک: مقدمه‌ای بر اندیشه مارکس، وبر، دورکیم، زیمل (مترجم: شهناز مسمی‌پرست). تهران: آگه.
  20. کوزر، لیوئیس. (1369). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی (مترجم: محسن ثلاثی، چاپ دوم). تهران: علمی.
  21. کوئن، بروس. (1385). درآمدی به جامعه‌شناسی (مترجم: محسن ثلاثی). تهران: توتیا.
  22. گیدنز، آنتونی. (1384). جامعه‌شناسی (مترجم: منوچهر صبوری). تهران: نشر نی‌.
  23. لنسکی، گرهارد؛ لنسکی، جین. (1369). سیر جوامع بشری (مترجم: ناصر موفقیان، چاپ اول). تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
  24. معین، محمد. (1388). فرهنگ فارسی (چاپ بیست و ششم). تهران: امیرکبیر.
  25. مهرداد، هرمز. (1376). زمینه‌های جامعه‌شناسی سیاسی: جامعه‌پذیری سیاسی. تهران: پاژنگ.
  26. نولان، پاتریک؛ لنسکی، گرهارد. (1380). جامعه‌های انسانی (مترجم: ناصر موفقیان، چاپ اول). تهران: نشر نی.